• správa sociálnej siete Facebook
  • správa sociálnej siete Instagram
  • správa sociálnej siete LinkedIn

Súčasný najväčší trend v online marketingu sú sociálne siete, ktoré používa takmer každý používateľ internetu na Slovensku.  Pri sociálnych sieťach dbáme na kvalitný obsah, interakciu s užívateľmi a dobre definovanú stratégiu vzhľadom k typu sociálnej sieti a cieľovej skupine.

 

Ako budeme postupovať?

1
Prvotná osobná konzultácia a určenie východísk
2
Definovanie cieľov
3
Tvorba plánu správy sociálnej siete
4
Realizácia správy
5
Pravidelný reporting

Zaujala vás naša služba?
Kontaktujte nás

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

povinný údaj