• Google Adwords
  • Facebook Ads
  • Instagram Ads
  • YouTube reklama
  • Etarget
  • Sklik 

Pay Per Click reklamy sú všeobecným pomenovaním pre reklamy, kde klient platí až po kliknutí návštevníka na danú reklamu. Sú vhodným reklamným modelom a základný prvok pre online reklamnú kampaň s ohľadom na rýchlo dosiahnuteľné a merateľné výsledky.

 

Ako budeme postupovať?

1
Prvotná osobná konzultácia a určenie východísk
2
Definovanie cieľov
3
Vykonanie analýzy konkurencie a kľúčových slov
4
Tvorba stratégie a určenie postupu
5
Úprava / optimalizácia landing page na webstránke
6
Tvorba reklamných textov a grafických bannerov
7
Nastavenie kampaní a ich následné spustenie
8
Priebežná optimalizácia
9
Mesačný reporting

Zaujala vás naša služba?
Kontaktujte nás

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

povinný údaj