• analýza podniku, konkurencie a prostredia
  • audit marketingových aktivít
  • tvorba B2B a B2C marketingových stratégií a plánov
  • marketingové poradenstvo a konzultácie

 

Dôkladná marketingová analýza je prvým krokom k úspešnému marketingovému plánu a stratégii, a teda k úspešnému podnikaniu, či reklamnej kampani. Jedná sa o podrobný marketingový prieskum celej firmy a zároveň prostredia, v ktorom firma pôsobí. Taktiež vykonáme situačnú analýzu a analýzu okolia firmy, aby sme dokonale poznali trh a konkurenciu, na základe čoho vám pripravíme funkčné marketingové stratégie.

 

Marketingovú stratégiu považujeme za povinnú súčasť podnikateľského plánu. Ide o súbor marketingových taktík a postupov s cieľom rýchlejšie a efektívnejšie dosiahnuť plánované ciele.  Každý klient je jedinečný a takisto pristupujeme ku každej marketingovej stratégii. Pripravíme vám funkčnú marketingovú stratégiu na mieru.

Kontaktujte nás

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

povinný údaj