• digitálna marketingová stratégia
  • PPC reklamy
  • sociálne médiá
  • e-mail marketing
  • SEO

Kombináciou rôznych online nástrojov a zvolením vhodnej stratégie s výberom vhodných komunikačných kanálov v závislosti od vášho typu podnikania docielime žiadané výsledky, zvýšime návštevnosť webu, vizibilitu značky alebo iný spoločne stanovený cieľ. Veľkou výhodou sú takmer okamžité a dobre kontrolovateľné výsledky, skvelé zacielenie potenciálneho zákazníka a nízke náklady.

 

Ako budeme postupovať?

1
Prvotná osobná konzultácia a určenie východísk
2
Definovanie cieľov
3
Analýza trhu a konkurencie
4
Návrh stratégie a výber vhodných online nástrojov a komunikačných kanálov
5
Realizácia online marketingovej kampane
6
Meranie a zber dát, následná optimalizácia kampane

Zaujala vás naša služba?
Kontaktujte nás

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

povinný údaj