Dôkladná marketingová analýza je prvým krokom k úspešnému marketingovému plánu a stratégii, a teda k úspešnému podnikaniu, či reklamnej kampani. Jedná sa o podrobný marketingový prieskum celej firmy a zároveň prostredia, v ktorom firma pôsobí. Taktiež vykonáme situačnú analýzu a analýzu okolia firmy, aby sme dokonale poznali trh a konkurenciu, na základe čoho vám pripravíme funkčné marketingové stratégie.

 

  • analýza podniku, konkurencie a prostredia
  • audit marketingových aktivít

 

Ako budeme postupovať?

1
Prvotná osobná konzultácia a určenie východísk
2
Definovanie cieľov
3
Vykonanie analýzy / auditu
4
Pripravenie výstupov pre tvorbu marketingového plánu

Zaujala vás naša služba?
Kontaktujte nás

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné

povinný údaj