Web pre TUBEX

#webdesign #webdevelopment

 

Spoločnosť TUBEX Slovakia s.r.o., člen nadnárodnej spoločnosti TUBEX GROUP so svojím sídlom v Žarnovici sa v celosvetovom meradle radí k najväčším výrobcom hliníkových túb a obalových materiálov.  Pre TUBEX Slovakia s.r.o. sme navrhli úplne novú responzívnu webovú stránku, ktorá je svojou prehľadnosťou zameraná hlavne na nábor nových zamestnancov a poskytovanie informácií potencionálnym záujemcom o prácu.

 

Branding Cykloagent

Branding Donovalkovo