Branding BBXNET

#logo #podnikovaidentita #branding

BBXNET je bystrický internetový provider, ktorý spája internet a Banskú Bystricu, čo symbolizuje X v jeho názve. Po niekoľkých rokoch fungovania sme oživili logo a podnikovú identitu firmy.

Identita pre Grand Vígľaš

Branding zvaracka.eu