Web pre Centrum komunitného organizovania

Centrum komunitného organizovania CKO tvorí množstvo projektov pre aktívnejšiu, rešpektovanejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. V rámci navrhnutého webu sme vytvorili viac úrovní webu. Hlavná stránka rozdeľuje jednotlivé programy a taktiež zobrazuje blogy a novinky. Každý program následne má samostatnú podstránku s vlastným menu, ale aj obsahom. To všetko prehľadne v rámci jedného komplexného webu.

Web pre Centrum komunitného organizovaniaWeb pre Centrum komunitného organizovaniaWeb pre Centrum komunitného organizovaniaWeb pre Centrum komunitného organizovaniaWeb pre Centrum komunitného organizovania