Hotelové
webstránky
pre PARK, GREEN a KULTÚRU

Hotel PARK**** v Dolnom Kubíne, Hotel KULTÚRA***+ v Ružomberku a Hotel GREEN*** na Kubínskej holi sú spriazenenými hotelmi a preto sme pre nich pripravili webstránky so spoločnou DNA. S hotelovými webstránkami máme dlhoročné skúsenosti a preto sme vedeli presne čo a kde umiestniť, aby boli weby čo najviac užívateľsky priateľské a predajné.

Jednou z kľúčových vecí je, aby hotelové weby ponúkali priamy predaj ubytovania. V tomto využívame prepojenie na externý systém Bookolo. Webstránky poukazujú na všetky prednosti hotelov - ubytovanie, gastronómiu, či kongresové priestory. Všetky weby majú kvalitne a podrobne spracovanú sekciu Spoznajte okolie, keďže Orava aj Liptov sú bohatými regiónmi na prírodné a kultúrne pamiatky.

Hotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRUHotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRUHotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRUHotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRU

Webstránka pre Hotel PARK**** v Dolnom Kubíne

Hotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRU

Webstránka pre Hotel Green*** na Kubínskej holi

Hotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRU

Webstránka pre Hotel KULTÚRA***+ v Ružomberku

Hotelové webstránky pre PARK, GREEN a KULTÚRU