Ako prideliť prístup do Google Analytics?

Náročnosť:

Dátum pridania:

Kategórie:

Google Analytics
Ako prideliť prístup do Google Analytics?

Google Analytics je analytický webový nástroj, ktorý slúži na sledovanie podrobných údajov z webstránok, ako je návštevnosť, zdroje návštevnosti, rôzne webové udalosti a mnohé ďalšie. Vďaka nemu získate množstvo dát, ktoré pomôžu spoznať a pochopiť vašich zákazníkov.

Niekedy potrebujete prideliť do Google Analytics prístup marketingovej agentúre, PPC špecialistovi alebo analytikovi. Pripravili sme pre vás návod, s ktorým to hravo zvládnete.

1. Prihláste sa do svojho Google Analytics účtu https://analytics.google.com.

2. Kliknite na Správca (vľavo dole).

Ako prideliť prístup do Google Analytics?

3. Zobrazí sa okno s účtami a vlastníctvami (s 2 alebo 3 stĺpcami):

Google Analytics Universal Analytics (3 stĺpce): 
Účet / Account: udeľuje prístup do celého Google Analytics účtu, pod ktorým môžete mať viac vlastníctiev.
Vlastníctvo / Property: udeľuje prístup do konkrétneho vlastníctva.
Zobraziť / View: udeľuje prístup do konkrétneho zobrazenia.

alebo

Google Analytics 4 (2 stĺpce):
Účet / Account: udeľuje prístup do celého Google Analytics účtu, pod ktorým môžete mať viac vlastníctiev.
Vlastníctvo / Property: udeľuje prístup do konkrétneho vlastníctva.
Zobraziť / View: udeľuje prístup do konkrétneho zobrazenia.

4. V stĺpci Účet zvoľte možnosť Správa prístupu k účtu.

Ako prideliť prístup do Google Analytics?

5. Kliknite na + (plus) v modrom krúžku vpravo hore a vyberte možnosť Pridať používateľov

Ako prideliť prístup do Google Analytics?

6. Zadajte e-mailovú adresu používateľa, ktorého chcete pridať. V sekcii Priame obmedzenia rolí a údajov zvoľte možnosť Redaktor, čím udelíte plný prístup bez možnosti správy užívateľov (užívateľ s prístupom nemôže pridávať / odstraňovať žiadnych užívateľov). Následne vpravo hore kliknite na Pridať.

Ako prideliť prístup do Google Analytics?

7. To je z Vašej strany všetko. Následne užívateľ dostane prístup na úrovni, ktorý ste umožnili.

Podobné články